Topmes

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Kalibrační laboratoř TOPMES č. 2403

Kalibrační laboratoř TOPMES provádí kalibrace měřidel délky se zaměřením na souřadnicovou měřicí techniku a tvoří v rámci firmy nezávislé oddělení. Vedoucím laboratoře je Milan Zámiš, manažer kvality je Mgr. Jiří Dočkal.

Kalibrační laboratoř TOPMES byla akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro kalibrace měřidel délky a délkoměrů, měřicích mikroskopů, profilprojektorů, souřadnicových měřicích strojů a měřicích ramen v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci č. 200/2018 ze dne 17.4.2018.

Vzhledem k charakteru kalibrovaných měřidel délky je kalibrace vždy prováděna na pracovišti u zákazníka tj. mimo stálé prostory laboratoře. Kalibrace v rozsahu uvedeném v Osvědčení o akreditaci č. 200/2018 lze provádět v rozsahu teploty (20±5)°C.

Výsledky kalibrace jsou uváděny v Kalibračním certifikátu vydávaném v elektronické podobě ve formátu PDF opatřeném elektronickými podpisy. Kalibrační certifikát je odesílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu zákazníka. Kalibrované měřidlo je označeno Kalibračním štítkem obsahujícím číslo Kalibračního certifikátu, datum kalibrace a jméno kalibračního technika.

Osvědčení o akreditaci Kalibrační laboratoře Topmes:

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10