Topmes

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Management jakosti společnosti TOPMES s.r.o.

Politika systému managementu jakosti společnosti Topmes s.r.o. 

Politika systému managementu jakosti společnosti TOPMES je formována snahou trvalého plnění požadavků zákazníka s cílem dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s dodávanými produkty a službami, zejména co se týče kvality, technické úrovně a prováděného rozsahu. Tato politika jakosti je trvale podporována vedením společnosti Topmes s.r.o. a formulována v následujícím prohlášení: 
 

Prohlášení o politice jakosti společnosti Topmes s.r.o.

Vyhledávat a nabízet zákazníkům nové špičkové produkty v oblasti souřadnicové měřicí techniky a velkoobjemové metrologie.
Udržet a neustále zvyšovat za poslední léta již dosaženou trvalou spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb společnosti i kalibrační laboratoře.
Organizovat kvalitu lidských zdrojů tak, aby byly požadavky zákazníka splněny v co možná nejvyšší kvalitě a v nejkratších termínech.
 

Souhrnné cíle managementu jakosti na rok 2019

Zkvalitnit podporu zahraničních zástupců, kteří distribuují software TouchDMIS CAD dokončením cizojazyčných uživatelských manuálů a jazykových verzí propgramů, rozšířit kompatibilitu TouchDMIS CAD s dalšími špičkovými 3D měřidly.
Trvale dosahované výsledky činnosti oddělení Kalibrační laboratoř TOPMES a jeho managementu jakosti potvrdit získáním osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.
Udržet chod akreditované Kalibrační laboratoře TOPMES v souladu s platnými normami a s politikou ČIA.
Výše definovaná politika a cíle jakosti jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti, každý pracovník je povinen je aplikovat při své práci. Za plnění vyhlášené politiky a cílů jakosti plně zodpovídá vedení společnosti Topmes s.r.o.
 
Praha, leden 2019
Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10