Topmes

Diskusní fórum

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Management jakosti společnosti TOPMES s.r.o.

Politika systému managementu jakosti společnosti Topmes s.r.o. 

Politika systému managementu jakosti společnosti TOPMES je formována snahou o trvalé plnění požadavků zákazníka s cílem dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s dodávanými produkty a službami, zejména co se týče kvality, technické úrovně a prováděného rozsahu. Tato politika jakosti je trvale podporována vedením společnosti Topmes s.r.o. a formulována v následujícím prohlášení: 

Prohlášení o politice jakosti společnosti Topmes s.r.o.

Vyhledávat a nabízet zákazníkům nové špičkové produkty v oblasti souřadnicové měřicí techniky a velkoobjemové metrologie.
Usilovat o maximální spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb všech oddělení společnosti.
Optimalizovat nasazení pracovníků tak, aby byly požadavky zákazníka splněny v co možná nejvyšší kvalitě a v nejkratších termínech.

Souhrnné cíle managementu jakosti společnosti Topmes s.r.o. na rok 2019

Zkvalitnit podporu zahraničních zástupců, distributorů software TouchDMIS, dokončením cizojazyčných uživatelských manuálů a jazykových verzí programů, rozšířit kompatibilitu TouchDMIS s dalšími měřidly.

Dosažené výsledky činnosti oddělení Kalibrační laboratoř TOPMES a jeho managementu kvality potvrdit reakreditací dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Vedení společnosti rozhodlo o nezbytnosti „profesionalizace“ řízení společnosti vytvořením a obsazením pozice Ředitel společnosti. Tento by měl nastoupit nejpozději do konce roku 2019.

Výše definovaná politika a cíle jakosti jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti, každý pracovník je povinen je aplikovat při své práci. Za plnění vyhlášené politiky a cílů jakosti plně zodpovídá vedení společnosti Topmes s.r.o.. 

Praha, leden 2019

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10