Topmes

Diskusní fórum

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Scannery pro CMM

Přesnost laser scanneru

Digitální laser scannery Nikon - testy přesnosti aplikace

Laser scannery Nikon Metrolgy lze nasadit na libovolný 3D měřicí stroj, ale například i na měřicí rameno. Výsledná chyba celého sytému je pak dána součtem chyby vlastního scanneru a chyby nosiče scanneru. Parametry laser scannerů se neustále zlepšují, přesnost měření se scannerem se tak dnes již přibližuje přesnosti dotykového měření.

Firma Nikon Metrology uvedla na trh v roce 2014 inovovaný typ laser scanneru LC15Dx. Laser scanner LC15Dx využívá optický systém Nikon a vylepšený systém kalibrační metody, se scannerem je dodávána zcela nová keramická cejchovní koule ze speciálního materiálu. Koule se užívá jak pro kalibraci v dotykovém i scanovacím režimu. Nová koule přispěla zejména ke zlepšení přesnosti v režimu Multi-Stylus.

Chyba snímání MPEP (Probing error)

Toto je základní test přesnosti dle standardu ISO 10360-2.

Chyba snímání představuje úroveň šumu laserového scanneru. Vyhodnocuje se nasnímáním vhodné kalibrační koule v jedné poloze scanneru. Měřenými body je proložena koule.

Chyba snímání odpovídá směrodatné odchylce proložení (1-sigma hodnota).

V tomto testu se již přesnost scanneru blíží k přesnosti dotykového měření.

 

  LC60Dx LC15Dx
Probing error (MPEP) 7 µm 1.9 µm
Ball bar lenth (MPEE)   A + 4 + L/350
Přesnost (MPEAL) 9 µm 3.9 µm

Chyba indikace MPEAL (Multi-Stylus test)

Je to test přesnosti dle standardu EN ISO 10 360-5.

Provede se měření fixně upevněné koule z pěti různých navzájem kolmých směrů. Těmito pěti náměry se proloží průměrná koule a vyhodnotí se největší vzdálenost vypočtených středů koule při jednotlivých měřeních od středu průměrné koule.

Tento test již podá velmi dobrou informaci o přesnosti a stabilitě celého systému stroj - indexovatelná hlavice - scanner. 

Výsledná přesnost je dána přesností stroje, přesností scanneru, přesností indexace hlavy Renishaw PH10M, pečlivostí pořízení error mapy stroje a error mapy scanneru.

  LC60D LC60Dx XC65D LC15Dx TP20 SP25M
MPEAL (Multi-Stylus) 15 µm 9 µm 9 µm 3.9 µm 4 µm 7-23 µm
Virtuální délka doteku 270mm 270mm 234mm   127mm 152mm

Měření testovacího tělesa MPEE (Ball bar length)

Test spočívá v měření zkušebního tělesa Ball Bar (činka) v 7 různých prostorových směrech činky v pracovním prostoru stroje. Vypočtou se vzdálenosti středů koulí činky pro jednotlivá měření. Je to obdoba testu ISO10360-2 měřením dotykovou sondou. Výsledkem je hodnota přesnosti MPEE, která se udává vzorcem, například MPEE = 6 + L/250 um, kde L je délka tělesa v mm.

  LC60Dx XC65D LC15Dx dotykové
Přesnost (MPEE) 4 + L/350 3 + L/350 4 + L/350 2 + L/350

Podmínkou je přesnost měřicího stroje minimálně 3 + L/350 v dotykovém režimu.

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10