Topmes

Diskusní fórum

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

LK CAMIO

Camio Gear

Camio Gear – softwarový modul pro měření a vyhodnoceni ozubených kol čelních (válcových) s vnitřními i vnějšími zuby a na segmenty těchto kol. Ozubení může být přímé i šikmé. Program automaticky vygeneruje a spustí partpropgram v jazyce LK DMIS, který řídí pohyby stroje a provede měření. Vlastní vyhodnocení naměřených parametrů provádí programem Involute, který je do software Camio Studio zaintegrován. 

V praxi se kontrola ozubení skládá z pěti kroků. Prvním krokem je zadání nominálních hodnot z výkresové dokumentace, či přímo ze souboru těchto dat. Tyto nominální hodnoty je možné uložit do souboru pro opa¬kované načtení. V druhém kroku se provede automatická kalibrace použitých poloh sníma¬cího čidla. Množství poloh je dáno průměrem ozubeného kola a velikostí modulu. Dále ná¬sleduje stanovení souřadného systému ozubeného kola. Tato operace je velmi jednoduchá díky názorným ikonám a přímo generuje příslušný partprogram, který je možné uložit jako soubor příkazů pro měřicí stroj. Ve čtvrtém kroku se na vygenerovaném obrázku konkrétního ozubeného kola zadají měřené parametry. Tyto parametry mohou být stanoveny pro každý zub jednotlivě a stejně jako v předchozím kroku dochází k automatickému vygenerování partprogramu. Posledním krokem je porovnání nominálních dat s naměřenými daty z konkrétního ozubeného kola. Výsledkem tohoto porovnání je textový a grafický protokol s mnoha možnostmi konfigurace výstupu. 

Program Camio Gear je velmi silným nástrojem pro rozměrovou kontrolu ozubených kol. Jako jediný z dodávaného balíku software není produktem firmy LK. Camio Gear používá standardní software LK Involute pro analýzu zubů, produkt firmy profesora Lotze z Jeny. Podpora standardů: DIN3960, BS436, ISO/R 1122, ANSI/AGMA, 115.01, BS7172, ISO1101. Minimální počet zubů 3, maximálně 500, od modulu 0.1. Stejný software InvolutePro používá na svých strojích i firma ZEISS.

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10