Topmes

Diskusní fórum

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Tango!3D

DMIS Standard

(Dimensional Measuring Interface Standard)

DMIS je všeobecně nejrozšířenějším světovým standardem pro software třísouřadnicových měřicích strojů. Používá se buď jako výměnný přenosový formát mezi CAD modelem a nativním jazykem měřicího stroje nebo (pokud jej podporuje kontrolér) jako nativní programovací jazyk pro přímé řízení měřicího stroje. DMIS je již dnes implementován ve všech standardních softwarech hlavních světových výrobců měřicích strojů.

Jeho výhodou je naprostá univerzalita řízení stroje, měření a vyhodnocování. Jediný DMIS program obsahuje jak instrukce pro měření útvarů, instrukce pro práci s tolerancemi, souřadnými systémy a geometrickými transformacemi, instrukce pro konstrukce, kompletní řízení pohybů stroje včetně dotykové sondy, kalibrace senzorů tak i příkazy pro vytváření protokolu o měření včetně statistického vyhodnocení apod. Pro pokročilé programování slouží příkazy High Level Commands. Zásadní výhodou programování v jazyce DMIS je standardizace vstupů (výkresových hodnot) a výstupů z programu (protokol o měření součásti). Nejdůležitější vlastností standardu DMIS je však vzájemná přenositelnost všech měřicích programů na měřicí stroje různých výrobců. 

Měřicí software Tango!3D je 100% slučitelný s mezinárodním průmyslovým standardem software pro měřicí stroje DMIS verze 4 (Dimensional Measurement Interface Standard). Tím je zajištěna 100% přenositelnost partprogramů, přehlednost a snadná modifikovatelnost partprogramů a možnost off-line programování. T-DMIS umožňuje bez jakýchkoli úprav přenos měřicích programů (partprogramů) mezi stroji výrobců kompatibilních se standardem DMIS. Tím je zajištěna stoprocentní přenositelnost veškerých uživatelských partprogramů do všech současných i budoucích verzí programového vybavení Topmes. 

Topmes je aktivním účastníkem jak v mezinárodní komisi DNSC (DMIS National Standard Comitee) tak i v komisi I-CAM pro vytvoření komunikačního standardu I++ mezi strojem a aplikačním software. 

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2019 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10