Topmes

Diskusní fórum

TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10+420 271 752 341info(@)topmes.cz

Laserová metrologie

XD Laser Interferometer

API nabízí ucelenou řadu laser interferometrických systémů od základního XD-1 interferometru pro měření délek až po systém XD-6D pro komplexní měření v 6 stupních volnosti. Všechny systémy jsou dodávány ve 2 základních provedeních: standardní přesnost a systém se zvýšenou přesností (High Precision). Jedná se o konfigurovatelnou sestavu pro měření v 1, 3, 5 nebo 6 stupních volnosti.

Zařízení je určeno pro laboratorní i průmyslové prostředí, jednotlivé komponenty spolu komunikují bezdrátově, čímž odpadá nutnost jakékoli kabeláže. Práce se systémem XD-6 je velmi jednoduchá, zařízení se skládá pouze z vysílače a přijímací jednotky, není potřeba instalovat a seřizovat žádná další zrcadla, jako je tomu u klasických interferometrů. Součástí dodávky je jednotka pro kompenzaci teploty (5 materiálových senzorů), tlaku a vlhkosti vzduchu.

Unikátní systém API XD-6 pro kalibraci 3D měřicích strojů a obráběcích strojů je jediný systém tohoto druhu na trhu, který automaticky vyhodnocuje parametr "roll" zároveň s měřením linearity, a parametry X a Y "straightness", "pitch" a "yaw". Důležité je současné okamžité vyhodnocení všech odchylek geometrie stroje v jediném okamžiku. Konvenční systémy totiž vyhodnocují jednotlivé parametry po sobě, měření jednotlivých parametrů probíhá postupně, je tedy zatíženo chybou způsobenou kolísáním teploty v čase.

Proměření stroje a pořízení kompletního souboru pro volumetrickou kompenzaci chyb stroje (21 chyb) trvá jen několik hodin (namísto několika dnů), což kromě úspory času měření a rekce odstávky zařízení znamená i zvýšení přesnosti, neboť ve výrobním prostředí se zpravidla nedaří stabilizovat teplotu po dobu několika dnů.

Nahoru

+420 271 752 341
info(@)topmes.cz

Vytvořila společnost Pro-idea.cz

© 2020 TOPMES s.r.o., Štěrboholská 44, 102 00 Praha 10